Преглед на файлове

Change color for accessibility

master
Noëlle преди 3 години
родител
ревизия
d9224ed22b
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      assets/kobold.css

+ 2
- 2
assets/kobold.css Целия файл

@@ -60,7 +60,7 @@ div#content {
}

#shipquality2 {
color: red;
color: #AA0000;
}

#themission {
@@ -128,7 +128,7 @@ div#content {
}

.koboldgadgetreuse {
color: red;
color: #AA0000;
font-size: 0.8em;
font-style: italic;
}

Loading…
Отказ
Запис