Преглед на файлове

gotta import the libraries I want to use

master
Noëlle преди 3 години
родител
ревизия
4ad0223448
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. 2
    0
      gear.py

+ 2
- 0
gear.py Целия файл

@@ -1,3 +1,5 @@
import random as r

def rinterp(s1, l1, s2):
def rfunc():
return f"{s1}{r.choice(l1)}{s2}"

Loading…
Отказ
Запис